PDA

View Full Version : Bảng kê thuế ko xuất ra HTKK đượcnhantt
11/06/2010, 09:07
Khách hàng Cty TNHH Xây dựng và giải pháp mạng bảo ngọc hỏi: sao tôi ko xuất bảng kê ra HTKK được?

nhantt
11/06/2010, 09:11
Khách hàng Cty TNHH Xây dựng và giải pháp mạng bảo ngọc hỏi: sao tôi ko xuất bảng kê ra HTKK được?
Nguyên nhân là do khách hàng cài phần mềm HTKK mới nên đường dẫn cũ không đúng, hướng dẫn khách hàng copy đường dẫn mới rồi sửa lại đường dẫn trong Khai báo tham số tùy chọn là được

simon_wu
17/06/2010, 16:25
Tôi đã làm theo hướng dẫn nhưng vẫn ko dc. Đến bước "bảng kê HH - DV mua vào" và "bảng kê HH - DV bán ra" rồi F4 đế xuất XML, nhưg khi xuất và save vào thư mục tạo ở tham số tùy chọn rồi mở lên lại ko đọc dc file XML. Làm sao xuất thẳg vào HTKK dc ko?

nhantt
18/06/2010, 08:50
Tôi đã làm theo hướng dẫn nhưng vẫn ko dc. Đến bước "bảng kê HH - DV mua vào" và "bảng kê HH - DV bán ra" rồi F4 đế xuất XML, nhưg khi xuất và save vào thư mục tạo ở tham số tùy chọn rồi mở lên lại ko đọc dc file XML. Làm sao xuất thẳg vào HTKK dc ko?
Bạn chỉ cần khai báo đường dẫn của chương trình HTKK thuế trong khai báo tham số tùy chọn là được. Còn khi thực hiện F4 xuất XML, bạn ko phải mở file đó lên mà bạn mở chương trình HTKK lên rồi vào xem báo cáo, chương trình tự động lấy số liệu từ phần mềm F ra HTKK thông qua đường dẫn khai báo.

simon_wu
18/06/2010, 20:36
Bạn chỉ cần khai báo đường dẫn của chương trình HTKK thuế trong khai báo tham số tùy chọn là được. Còn khi thực hiện F4 xuất XML, bạn ko phải mở file đó lên mà bạn mở chương trình HTKK lên rồi vào xem báo cáo, chương trình tự động lấy số liệu từ phần mềm F ra HTKK thông qua đường dẫn khai báo.

Nhưg chươg trình HTKK chỉ tải bảng kê là file excel đuôi XLS chứ đâu chấp nhận XML:confused:. Chứ ko fải mình làm như 1 số chươg trình kế toán khác là fải xuất ra excel rồi dán vào file excel of HTKK sau đó mới mở HTKK để tải bảng kê từ file excel đó?

nhantt
19/06/2010, 08:24
Nhưg chươg trình HTKK chỉ tải bảng kê là file excel đuôi XLS chứ đâu chấp nhận XML:confused:. Chứ ko fải mình làm như 1 số chươg trình kế toán khác là fải xuất ra excel rồi dán vào file excel of HTKK sau đó mới mở HTKK để tải bảng kê từ file excel đó?
Đối với bản Fast2006 trở về trước thì bạn phải xuất ra excel, sau đó từ HTKK bạn lấy dữ liệu từ excel vào, còn đối với các phiên bản từ 2008 trở lại đây thì bạn ko cần phải xuất ra excel nữa mà xuất thẳng vào HTKK, và để chương trình đưa dữ liệu từ Fast ra được HTKK thì bạn phải khai báo đường dẫn của chương trình HTKK trong phần mềm Fast