PDA

View Full Version : Theo dõi nguyên vật liệu công ty xây dựng.maidinhdinh
24/07/2010, 09:15
Công ty em là công ty chuyên về xây lắp, nhưng không hạch toán nguyên vật liệu qua TK 152 mà thông qua TK tạm ứng công trình 1411.
Do đó không theo dõi được số lượng của từng loại vật tư mà theo dõi bằng Excel.
Và cũng do nguyên vật liệu phải luôn được đối chiếu với dự toán nên theo dõi trên máy cũng khó.
Anh chị cho em hỏi, nếu muốn theo dõi vật tư bằng FAST 10.0 thì làm thế nào?
Thank!

nhantt
24/07/2010, 10:11
Bạn có thể nói rõ hơn phần NVL ko hạch toán qua 152 mà qua 141 thì hiện bạn đang làm nhập xuất cho công trình như thế nào?

maidinhdinh
24/07/2010, 14:43
Khi chủ nhiệm công trình ứng tiền mua vật tư thì hạch toán:
Nợ 141
Có 111, 112
Khi hoàn ứng thì hạch toán:
Nợ 621
Có 152
Như thế thì không theo dõi được từng loại vật tư.
Em thử làm thế này: khi có chứng từ em viết phiếu nhập thay vì hoàn ứng và hạch toán
Nợ 152
Có 141
Nhưng như thế lại phải viết thêm một phiếu xuất vật tư nữa, thế thì sẽ phức tạp, mà em thì chỉ muốn theo dõi số lượng vật tư thôi, vì vật tư mua về cũng xuất thẳng cho công trình mà.
Có cách nào khác không ah?

nhantt
26/07/2010, 08:35
Vì hàng mua về xuất thẳng cho công trình nên bạn có thể dùng Phiếu nhập mua xuất thẳng để hạch toán mà ko cần phải làm phiếu nhập rồi làm phiếu xuất nữa: chú ý hạch toán như sau:
Tk có: 141, tk nợ 2: Tk621