PDA

View Full Version : bảng cân đối số phát sinh cân, nhưng bảng cân đối tài khoản lệchjunnie288108
15/12/2010, 15:11
Cho mình hỏi trong trường hợp BCĐSPS cân,mà bảng cân đối kế toán lệch,vậy phải xử lý nhưu thế nào ?Mình đang sử dụng phần mềm Fast Accounting 10.0

nhantt
15/12/2010, 15:48
Bạn có thể chạy chức năng Kiểm tra số liệu khi báo cáo sai lệch, chương trình sẽ kiểm tra và thông báo cho bạn biết các thông tin có thể dẫn đến Bảng CDKT bị lệch, đường dẫn: Hệ thống/ Quản lý số liệu/ Kiểm tra số liệu khi báo cáo sai lệch: bạn chọn bảng cân đối kế toán để thực hiện kiểm tra
Bạn có thể tham khảo thêm một số nguyên nhân dẫn đến bảng cân đối kế toán ko cân tại đây: http://fast.com.vn/diendan/showthread.php?t=48

junnie288108
15/12/2010, 17:25
Mình làm như bạn hướng dẫn, thì thấy 2 lỗi:lỗi ở bút toán liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp,có phải trường hợp này xảy ra khi tài khoản 3389, bhtn chưa được cập nhật trong hệ thống tài khoản không?( ý mình là : mình đã thêm tài khoảnn ày vào hệ thống TK, nhưng ko hiểu là khi nhảy vào BCĐKT thì TK này có được liệt kê vào mục 319 ( Tổng sư có TK 338 ,138 không?,vì đây là tài khoản mới từ năm 2009, mình mua phần mềm cũng từ năm 09 ) Vậy mình khắc phục lỗi này thế nào, xin chỉ dẫn giùm.

nhantt
16/12/2010, 08:30
Mình làm như bạn hướng dẫn, thì thấy 2 lỗi:lỗi ở bút toán liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp,có phải trường hợp này xảy ra khi tài khoản 3389, bhtn chưa được cập nhật trong hệ thống tài khoản không?( ý mình là : mình đã thêm tài khoảnn ày vào hệ thống TK, nhưng ko hiểu là khi nhảy vào BCĐKT thì TK này có được liệt kê vào mục 319 ( Tổng sư có TK 338 ,138 không?,vì đây là tài khoản mới từ năm 2009, mình mua phần mềm cũng từ năm 09 ) Vậy mình khắc phục lỗi này thế nào, xin chỉ dẫn giùm.
Bạn phải thêm chỉ tiêu vào bảng cân đối kế toán, bằng cách vào bảng cân đối kế toán ở điều kiện lọc, bạn kích chọn Tạo mẫu báo cáo, rồi chọn mẫu và kích Sửa để vào thêm chỉ tiêu:

- Khai báo thêm mã số 31I – Phải trả, phải nộp khác
+ Số thứ tự: 107
+ Mã số: 31I
+ Chỉ tiêu: Phải trả & phải nộp khác (3389)
+ Tên tiếng anh: Other payable and receivable (3389)
+ In: 0 – Không in
+ Kiểu chữ: 0 – Không đậm
+ Phân loại: 2 – Nguồn vốn
+ Ngoại bảng: 0 – Trong bảng
+ Cách tính: chọn 1 – Tính theo số dư tài khoản
+ Tài khoản: 3389
+ Lấy chi tiết một vế của các đối tượng công nợ: 0 – Không

- Tại Mã số 319 – Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn
+ Sửa lại dòng công thức tính 319 – Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn
+ Công thức: 31A+31B+31C+31D+31E+31F+31G+31H+31I

junnie288108
16/12/2010, 09:22
Bạn có thể chỉ dẫn cho mình cách vào bàng cân đối kế toán để chỉnh sửa,từ lúc đăng nhập vào chương trình được không?Mình chưa rành về bước này .

junnie288108
16/12/2010, 10:34
Mình đã vào BCĐKT. vào mục sửa và làm theo h dẫn của bạn, nhưng vẫn thấy báo lỗi BCĐ không cân

nhantt
16/12/2010, 11:46
Mình đã vào BCĐKT. vào mục sửa và làm theo h dẫn của bạn, nhưng vẫn thấy báo lỗi BCĐ không cân
Bạn in Bảng cân đối phát sinh các tài khoản ra và so sánh các tk với các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán xem bị lệch ở chỉ tiêu nào, còn thiếu ở chỉ tiêu nào, nếu thiếu thì bạn lại thêm chỉ tiêu

hienhn
08/01/2011, 09:21
Của mình ở BCĐKT cũng không thấy số liệu của TK 3389, mình đã vào các bước như bạn hướng dẫn, nhưng mình thấy ở STT 107 đã có mã số 31G - phải trả, phải nộp khác (TK3387) rồi, thế bây giờ mình lại khai báo TK 3389 với mã 31I cũng vào STT 107 thì TK 3387 có bị mất đi không bạn, có ảnh hưởng gì không.

hienhn
08/01/2011, 09:25
BCĐKT của mình không thấy có mã số 31H, vì vậy ở dòng công thức của mã số 319 chỉ thấy cộng đến 31G mà không thấy có 31H, cho mình hỏi mã số 31H là tài khoản nào, cách khắc phục như thế nào?

nhantt
08/01/2011, 11:07
Của mình ở BCĐKT cũng không thấy số liệu của TK 3389, mình đã vào các bước như bạn hướng dẫn, nhưng mình thấy ở STT 107 đã có mã số 31G - phải trả, phải nộp khác (TK3387) rồi, thế bây giờ mình lại khai báo TK 3389 với mã 31I cũng vào STT 107 thì TK 3387 có bị mất đi không bạn, có ảnh hưởng gì không.
Ko mất đi bạn ạ, khi bạn thêm mã số của chỉ tiêu này nếu nằm trong chỉ tiêu lớn thì ở chỉ tiêu tổng cộng bạn phải khai báo thêm công thức cho nó

nhantt
08/01/2011, 11:08
BCĐKT của mình không thấy có mã số 31H, vì vậy ở dòng công thức của mã số 319 chỉ thấy cộng đến 31G mà không thấy có 31H, cho mình hỏi mã số 31H là tài khoản nào, cách khắc phục như thế nào?
Ko có thì ko cần phải khai báo hay gì cả

hienhn
08/01/2011, 11:16
Cho mình hỏi ở mã số 31F - Phải trả, phải nộp khác lại thấy ghi là TK (13881) là đúng hay sai, (mã 31E đã là TK 33881 rồi)

nhantt
10/01/2011, 08:23
Cho mình hỏi ở mã số 31F - Phải trả, phải nộp khác lại thấy ghi là TK (13881) là đúng hay sai, (mã 31E đã là TK 33881 rồi)
Cái này là do khai báo sãn trong chương trình, tùy theo danh mục tài khoản của KH sẽ sửa lại
Nếu tk đó ko có ps thì cũng ko ảnh hưởng gì