Tải TT 176/2016/TT-BTC

Đánh giá
Người đăng uyenhnp - 30/12/2016
Tác giả Tác giả MOF
Dung lượng Dung lượng Unknown Size
Tải về/Download Tải về/Download 327
+ Tải về/Download
Thông tư 176/2016/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2014/TT-BTC về xử phạt hóa đơn.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-12-2016.

Phản hồi

Chưa có phản hồi nào.


Lưu ý: