Tải TT 302/2016/TT-BTC - HD lệ phí môn bài 2017

Đánh giá
Người đăng uyenhnp - 04/01/2017
Tác giả Tác giả MOF
Dung lượng Dung lượng 188.1 KB
Tải về/Download Tải về/Download 346
+ Tải về/Download
Ngày 15-11-2016 BTC đã ban hành Thông tư 302/2016/TT-BTC nhằm hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí môn bài năm 2017.
  1. Mức thu lệ phi môn bài

Đối với tổ chức kinh doanh

  • Vốn điều lệ hoặc Vốn đầu tư > 10 tỷ đồng: Mức thu là 03 triệu đồng/năm
  • Vốn điều lệ hoặc Vốn đầu tư <= 10 tỷ đồng: Mức thu là 02 triệu đồng/năm.
  • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: Mức thu là 01 triệu đồng/năm...
Phản hồi

Chưa có phản hồi nào.


Lưu ý: