Thông tư 113/2011/TT-BTC

Đánh giá
Người đăng lamnv - 18/08/2011
Tác giả Tác giả MOF
Dung lượng Dung lượng 55.5 KB
Tải về/Download Tải về/Download 2,715
+ Tải về/Download
Thông tư 113/2011/TT-BTC sửa đổi một số quy định hiện hành về thuế TNCN

Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hoá; tiền lương, tiền công, tiền dịch vụ khác, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 1.000.000 đồng/lần (quy định hiện nay là 500.000 đồng/lần) trở lên thì thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả: 10% đối với cá nhân có mã số thuế và 20% đối với cá nhân không có mã số thuế (hiện nay quy định thống nhất là 10%).

Tổ chức ký hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ với các cá nhân có trách nhiệm thông báo cho các cá nhân về tỷ lệ khấu trừ nêu trên để cá nhân làm thủ tục xin cấp mã số thuế.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo Mẫu số 23/BCK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19-9-2011.

Phản hồi

Chưa có phản hồi nào.


Lưu ý: