Báo cáo tài chính theo quyết định 48

Đánh giá
Người đăng lamnv - 07/10/2011
Tác giả Tác giả MOF
Dung lượng Dung lượng 139.0 KB
Tải về/Download Tải về/Download 29,050
+ Tải về/Download
Báo cáo tài chính theo quyết định 48 (đã cập nhật thông tư 138)

Phản hồi

haique
20/10/2011 at 14:38
báo cáo này có theo thông tu 138/2011 ngày 04/10/2011 của bộ tài chính chưA


Lưu ý: