Results 1 to 1 of 1

Thread: Công văn 336/TCT- TNCN: Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2013

 1. #1
  Join Date
  Oct 2012
  Posts
  145

  Công văn 336/TCT- TNCN: Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2013

  Ngày 24/01/2014 Tổng Cục Thuế ban hành Công văn 336/TCT-TNCN: Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2013

  Theo đó, quyết toán thuế TNCN căn cứ vào các văn bản sau:

  - Luật thuế thu nhập cá nhân
  - Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN.
  - Nghị định số 100/2008/NĐ-CP
  - Nghị định số 65/2013/NĐ-CP
  - Thông tư 84/2008/TT-BTC
  - Thông tư 62/2009/TT-BTC
  - Thông tư 176/2009/TT-BTC
  - Thông tư 02/2010/TT-BTC
  - Thông tư 113/2011/TT-BTC
  - Thông tư 111/2013/TT-BTC

  Và các văn bản hướng dẫn:

  - Luật quản lý thuế
  - Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế
  - Nghị định 85/2007/NĐ-CP
  - Nghị định 106/2010/NĐ-CP
  - Nghị định 83/2013/NĐ-CP
  - Thông tư 28/2011/TT-BTC
  - Thông tư 156/2013/TT-BTC

  Theo công văn này, đối tượng phải quyết toán thuế TNCN là tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải khấu trừ thuế không phân biệt trong năm có phát sinh khấu trừ hay không khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán và quyết toán thay cho cá nhân có ủy quyền. Trường hợp, tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập trong năm 2013 thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

  Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công;thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ hoạt động đại lý bảo hiểm, ban hàng đa cấp, đại lý xổ số thực hiện quyết toán thuế TNCN theo hướng dẫn tại điểm c; điểm e, khoản 2 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

  Cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cuối năm nếu có yêu cầu áp dụng thuế suất 20% tính trên thu nhập tính thuế thì thực hiện khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Trường hợp cá nhấn chuyển nhượng chứng khoán đã nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần mà không có yêu cầu xác định lại số thuế TNCN theo thuế suất 20% thì không phải quyết toán thuế.

  Cũng theo Công Văn 336/TCT-TNCN, Thu nhập tính thuế TNCN và các khoản giảm trừ được xác định như sau:+ Từ tháng 01/2013 đến 06/2013: Theo hướng dẫn tại thông tư 84/2008/TT-BTC, Thông tư 62/2009/Tt-BTC, thông tư 02/2010/TT-BTC, CV 12501/BTC-CST

  + Từ tháng 07/2013-12/2013: Theo hướng dẫn tại thông tư số 111/2013/TT-BTC, số 156/2013/TT-BTC, CV 8355/BTC-TCT , CV 8817/BTC-TCT

  Như vậy, trong năm 2013, tổng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế là 78 triệu (mức giảm trừ của 6 tháng đầu năm là 4 triệu, 6 tháng cuối năm là 9 triệu).

  [Tải Công văn 336/TCT- TNCN : Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2013]

  (Nguồn: Webketoan)
  Last edited by YenPTH; 11/02/2014 at 15:09.

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •