Results 1 to 7 of 7

Thread: Xuất hàng gửi bán

 1. #1
  maibui's Avatar
  maibui Guest

  Xuất hàng gửi bán

  Mình có 1 số thắc mắc bạn nào biết chỉ giùm mình nhé:
  - Mua hàng nhập kho hạch toán: N156,1331/C111,112,331
  - khi mình xuất hàng gửi bán hạch toán: N 157/C 156 (theo giá vốn)
  - Khi hàng gửi bán thu được tiền hạch toán: N111,112,131/C511,331(theo giá bán)
  *Trường hợp do mất khả năng thanh toán , "bên nhận hàng gửi bán " không có khả năng thanh toán và trả hàng cho mình .Vậy mình có thể đưa vào TK 138 được không bạn?
  N138/C157 (giá vốn ) - Định khoản này mình lập trên phiếu kế toán được không bạn?

 2. #2
  Join Date
  Dec 2005
  Location
  FRD3
  Posts
  1,020
  Theo mình khi KH trả lại hàng thì bạn hạch toán:
  - Phản ánh giá vốn hàng trả lại: Nợ Tk156/ Có TK157
  - Phản ánh doanh thu hàng trả lại: Nợ Tk531. Tk3331/ Có Tk 131, 111, 112

 3. #3
  Join Date
  Sep 2008
  Location
  FRD/PNV
  Age
  31
  Posts
  30
  Theo mình hạch toán như sau:
  1. Khi xuất hàng gửi bán ghi nhận: N157/C156
  2. Đối với hàng khách hàng chập nhận hàng và thanh toán (đủ điền kiện ghi nhận doanh thu):
  Doanh thu: N111,112,131/C511,C333
  Giá vốn: N632/C157
  3. Khi khách hàng trả lại hàng:
  a. Đối với chỉ gửi đi bán và chưa được khách hàng chấp nhận: N156/C157
  b. Đối với hàng đã ghi nhận doanh thu, khách hàng xuất trả (hàng bán bị trả lại):
  Giảm doanh thu: N531, N333/ C111,112,131
  Nhập kho hàng bán bị trả lại: N156/C632.
  Last edited by huentn; 27/08/2010 at 15:20.

 4. #4
  maibui's Avatar
  maibui Guest
  ý mình đang muốn làm rõ hơn như sau: Nếu khách hàng không thể trả lại hàng cho mình và họ cũng không thể thanh toán được cho mình thì mình đưa sang 138 được không cơ bạn ạ.

 5. #5
  Join Date
  Sep 2008
  Location
  FRD/PNV
  Age
  31
  Posts
  30
  Theo mình thì không đưa khoản nợ phải thu này sang TK 138, nếu bạn có bằng chứng đáng tin cậy để xác định khoản phải thu này ko thể thu được thì :
  B1. Lập Dự phòng phải thu khó đòi
  B2. Bán nợ cho công ty mua bán nợ hoặc thực hiện xóa nợ (nếu được đồng ý của Hội đồng quản trị hoặc cấp có thẩm quyền theo quy định)
  Last edited by huentn; 27/08/2010 at 15:20.

 6. #6
  maibui's Avatar
  maibui Guest
  Trường hợp khách hàng của mình nợ khoảng 10tr. Vậy nếu không đưa sang 138 thì mình vẫn treo tại hàng gửi đi bán TK 157 đúng không bạn? khoản nợ đó khoảng 2 năm rồi vậy mình có đủ điều kiện để trích lập dự phòng không ban? Còn B2 theo ý kiến của bạn thực hiện xóa nợ thì mình phải hạch toán như thế nào ? nhờ bạn tư vấn giúp mình nhé. Thank.

 7. #7
  Join Date
  Dec 2005
  Location
  FRD3
  Posts
  1,020
  1. Lập dự phòng phải thu khó đòi


  *Đối tượng và điều kiện: là các khoản nợ phải thu đảm bảo các điều kiện sau:
  - Khoản nợ phải có chứng từ gốc, có đối chiếu xác nhận của khách nợ về số tiền còn nợ, bao gồm: hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, bản thanh lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu công nợ và các chứng từ khác.


  - Các khoản nợ có đủ căn cứ xác định là khoản nợ phải thu khó đòi:


  + Nợ phải thu đã quá hạn thanh toán ghi trên hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ hoặc các cam kết nợ khác.


  + Nợ phải thu chưa đến thời hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế (các công ty, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, tổ chức tín dụng ...) đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể; người nợ mất tích, bỏ trốn, đang bị các cơ quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử, đang thi hành án hoặc đã chết.

  Các khoản không đủ căn cứ xác định là nợ phải thu theo quy định này phải xử lý như một khoản tổn thất.


  * Phương pháp lập dự phòng: Doanh nghiệp phải dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra hoặc tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ và tiến hành lập dự phòng cho từng khoản nợ phải thu khó đòi, kèm theo các chứng cứ chứng minh các khoản nợ khó đòi nói trên. Trong đó:


  - Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán, mức trích lập dự phòng như sau:
  + 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm.
  + 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.
  + 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.


  - Đối với nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể; người nợ mất tích, bỏ trốn, đang bị các cơ quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử hoặc đang thi hành án ... thì doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất không thu hồi được để trích lập dự phòng.

  2. Hạch toán xóa khoản nợ khó đòi
  Việc xử lý xoá nợ các khoản nợ phải thu khó đòi không có khả năng đòi được, phải căn cứ vào quy định của chế độ tài chính hiện hành. Khi có quyết định cho phép xoá nợ, kế toán ghi:
  Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp
  Có TK 131 - Phải thu của khách hàng
  Có TK 138 - Phải thu khác
  Đồng thời ghi đơn bên Nợ TK 004 - Nợ khó đòi đã xử lý

  Bạn tham khảo nhé

Similar Threads

 1. Sửa mẫu của Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho ?
  By maidinhdinh in forum Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
  Replies: 11
  Last Post: 03/11/2011, 08:23
 2. hang hóa xuất khẩu
  By khuehienkute in forum Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
  Replies: 3
  Last Post: 13/10/2011, 08:47
 3. Cách xuất kho hàng hóa vào sản xuất trong fastbook
  By daotho in forum Báo cáo tập hợp chi phí theo khoản mục và tiểu khoản
  Replies: 1
  Last Post: 07/07/2011, 08:35
 4. Xuất hàng khuyến mại
  By chipbn0911 in forum Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
  Replies: 5
  Last Post: 09/06/2011, 08:17
 5. Cách nhập xuất bán hàng khi phải xuất hóa đơn
  By nhantt in forum Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
  Replies: 1
  Last Post: 17/11/2010, 08:35

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •