Results 1 to 6 of 6

Thread: Chênh lệch tỷ giá cuối kỳ

 1. #1
  Join Date
  Dec 2005
  Location
  FRD3
  Posts
  1,020

  Chênh lệch tỷ giá cuối kỳ

  Câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Ngọc Hân:

  Theo công văn 7250 và TT 177 quy định thì chênh lệch tỷ giá phát sinh trực tiếp trong kì và chênh lệch đánh giá cuối kì của khoản phải trả thì được hạch toán vào chi phí. Nhưng không nhắc đến chênh lệch đánh giá cuối kì của khoản mục tiền tệ (111, 112), phải thu bằng ngoại tệ nên quyết toán không được vào đâu. Xin hỏi chênh lệch đánh giá cuối kì của tk 111, 112, 131 thì xử lý như thế nào?

 2. #2
  Join Date
  Dec 2005
  Location
  FRD3
  Posts
  1,020
  Trích TT201/2009/TT-BTC như sau:

  Điều 6.
  Nội dung xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái:
  1. Xử lý chênh lệch tỷ giá
  hối đoái của nghiệp vụ ngoại tệ trong kỳ:

  1.1. Trong giai đoạn đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp mới thành lập:


  Trong giai đoạn đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp mới thành lập, chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi thanh toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ để thực hiện đầu tư xây dựng và chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính được phản ánh lũy kế, riêng biệt trên Bảng cân đối kế toán. Khi tài sản cố định hoàn thành đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng thì chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng được phân bổ dần vào thu nhập hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh cụ thể:


  - Trường hợp chênh lệch tỷ giá
  hối đoái tăng được phân bổ dần vào thu nhập tài chính của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 5 năm kể từ khi công trình đưa vào hoạt động.

  - Trường hợp chênh lệch tỷ giá
  hối đoái giảm được phân bổ dần vào chi phí tài chính của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 5 năm kể từ khi công trình đưa vào hoạt động.

  1.2. Thời kỳ doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh:


  Trong giai đoạn sản xuất, kinh doanh, kể cả việc đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp đang hoạt động, chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi thanh toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ sẽ được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong năm tài chính cụ thể:


  a. Đối với nợ phải thu:


  - Trường hợp chênh lệch tỷ giá
  hối đoái tăng tính vào thu nhập tài chính trong kỳ.
  - Trường hợp chênh lệch tỷ giá
  hối đoái giảm tính vào chi phí tài chính trong kỳ.

  b. Đối với nợ phải trả:


  - Trường hợp chênh lệch tỷ giá
  hối đoái giảm tính vào thu nhập tài chính trong kỳ.
  - Trường hợp chênh lệch tỷ giá
  hối đoái tăng tính vào chi phí tài chính trong kỳ.

  1.3. Thời kỳ giải thể, thanh lý doanh nghiệp:

  a. Đối với nợ phải thu:


  - Trường hợp chênh lệch tỷ giá
  hối đoái tăng tính vào thu nhập thanh lý doanh nghiệp.
  - Trường hợp chênh lệch tỷ giá
  hối đoái giảm tính vào chi phí thanh lý doanh nghiệp.

  b. Đối với nợ phải trả:


  - Trường hợp chênh lệch tỷ giá
  hối đoái giảm tính vào thu nhập thanh lý doanh nghiệp.
  - Trường hợp chênh lệch tỷ giá
  hối đoái tăng tính vào chi phí thanh lý doanh nghiệp.

  1.4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ do việc mua, bán ngoại tệ:

  - Trường hợp chênh lệch tỷ giá
  hối đoái tăng tính vào thu nhập tài chính trong kỳ.
  - Trường hợp chênh lệch tỷ giá
  hối đoái giảm tính vào chi phí tài chính trong kỳ.

  2. Xử lý chênh lệch tỷ giá
  hối đoái phát sinh do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ:

  Cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp phải quy đổi số dư tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu, nợ phải trả có gốc ngoại tệ ra "đồng Việt Nam” theo tỷ giá quy định tại Điều 3 của Thông tư này. Khoản chênh lệch giữa tỷ giá sau khi quy đổi với tỷ giá đang hạch toán trên sổ kế toán được xử lý như sau:


  2.1. Đối với chênh lệch tỷ giá
  hối đoái phát sinh do việc đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ ngắn hạn (1 năm trở xuống) có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáo tài chính thì không hạch toán vào chi phí hoặc thu nhập mà để số dư trên báo cáo tài chính, đầu năm sau ghi bút toán ngược lại để xoá số dư.

  2.2. Đối với chênh lệch tỷ giá
  hối đoái phát sinh do việc đánh giá lại số dư cuối năm của các khoản nợ dài hạn (trên 1 năm) có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáo tài chính thì được xử lý như sau:

  a. Đối với các khoản nợ phải thu dài hạn:
  Đối với các khoản nợ phải thu bằng ngoại tệ, công ty phải đánh giá lại số dư cuối năm của các loại ngoại tệ, sau khi bù trừ, chênh lệch còn lại được xử lý như sau:

  - Trường hợp chênh lệch tăng được hạch toán vào thu nhập tài chính trong năm.

  - Trường hợp chênh lệch giảm được hạch toán vào chi phí tài chính trong năm.


  b. Đối với các khoản nợ phải trả dài hạn:
  Đối với khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, công ty phải đánh giá lại số dư cuối năm của các loại ngoại tệ, sau khi bù trừ, chênh lệch còn lại được xử lý như sau:

  - Trường hợp chênh lệch tăng tỷ giá
  hối đoái thì chênh lệch tỷ giá hạch toán vào chi phí tài chính trong năm và được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái vào chi phí làm cho kết quả kinh doanh của công ty bị lỗ thì có thể phân bổ một phần chênh lệch tỷ giá cho năm sau để công ty không bị lỗ nhưng mức hạch toán vào chi phí trong năm ít nhất cũng phải bằng chênh lệch tỷ giá của số dư ngoại tệ dài hạn phải trả trong năm đó. Số chênh lệch tỷ giá còn lại sẽ được theo dõi và tiếp tục phân bổ vào chi phí cho các năm sau nhưng tối đa không quá 5 năm.

  - Trường hợp chênh lệch giảm thì được hạch toán vào thu nhập tài chính.
  Attached Files Attached Files

 3. #3
  phuongtroixanh's Avatar
  phuongtroixanh Guest
  chị ơi cho em hỏi nhé: e có 2 nghiệp vụ thế này ,chị giúp em nhé:
  1. Ngày 15 bán cho công ty Hồng chi 50 hàng hóa A, đơn giá chưa VAT 10%: 150.000đ/chiếc: ; 50 hàng hóa B, đơn giá chưa VAT 10%: 12USD/chiếc (Tỷ giá dao dịch : 21.000VND/USD).
  2. Ngày 17 Khách hàng đã trả tiền cho lô hàng bán ngày 15 bằng tiền gửi ngân hàng(Tỷ giá giao dịch : 21.200vnd/usd).

  chị giúp em đi chị

 4. #4
  Join Date
  Mar 2008
  Location
  FRD2/FA
  Age
  34
  Posts
  621
  Quote Originally Posted by phuongtroixanh View Post
  chị ơi cho em hỏi nhé: e có 2 nghiệp vụ thế này ,chị giúp em nhé:
  1. Ngày 15 bán cho công ty Hồng chi 50 hàng hóa A, đơn giá chưa VAT 10%: 150.000đ/chiếc: ; 50 hàng hóa B, đơn giá chưa VAT 10%: 12USD/chiếc (Tỷ giá dao dịch : 21.000VND/USD).
  2. Ngày 17 Khách hàng đã trả tiền cho lô hàng bán ngày 15 bằng tiền gửi ngân hàng(Tỷ giá giao dịch : 21.200vnd/usd).
  chị giúp em đi chị
  Bạn nói rõ về yêu cầu nhé: định khoản, cách nhập liệu hay cách tính tỷ giá?
  Last edited by anhbtn; 14/04/2011 at 11:32.

 5. #5
  uehpro's Avatar
  uehpro Guest

  Red face

  Quote Originally Posted by anhbtn View Post
  Bạn nói rõ về yêu cầu nhé: định khoản, cách nhập liệu hay cách tính tỷ giá?
  trời ơi thì là cách định khoản đó vậy mà cũng hỏi .bó tay

 6. #6
  uehpro's Avatar
  uehpro Guest
  Quote Originally Posted by phuongtroixanh View Post
  chị ơi cho em hỏi nhé: e có 2 nghiệp vụ thế này ,chị giúp em nhé:
  1. Ngày 15 bán cho công ty Hồng chi 50 hàng hóa A, đơn giá chưa VAT 10%: 150.000đ/chiếc: ; 50 hàng hóa B, đơn giá chưa VAT 10%: 12USD/chiếc (Tỷ giá dao dịch : 21.000VND/USD).
  2. Ngày 17 Khách hàng đã trả tiền cho lô hàng bán ngày 15 bằng tiền gửi ngân hàng(Tỷ giá giao dịch : 21.200vnd/usd).

  chị giúp em đi chị
  1: nợ :632 ghi giá vốn
  cos156:ghi giá vốn

  No131:150.000*50+50*12*21000+150000*50*10%+50*12*2 1000*10%
  co511:150000*50+50*12*21000
  co333:50*150000*10%+12*50*21000*10%

  2)No112:150.000*50+50*12*21000+150000*50*10%+50*12 *21000*10%
  No635:50*12*200

  co112:150.000*50+150000*50*10%+50*12*21200+50*12*2 1000*10%

Similar Threads

 1. Tỷ giá chênh lệch bán $
  By MrPhan in forum Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay
  Replies: 11
  Last Post: 25/06/2012, 16:39
 2. chênh lệch tồn kho trên sổ cái và tổng hopự N-X-T
  By vitkao in forum Kế toán hàng tồn kho
  Replies: 1
  Last Post: 31/05/2012, 14:04
 3. chênh lệch hàng tồn kho
  By hoahongtra_313 in forum Các lỗi chung, thường gặp
  Replies: 1
  Last Post: 26/05/2012, 18:54
 4. Khai báo bút toán chênh lệnh tỷ giá cuối kỳ, fa 10.0
  By phuonghanh in forum Kế toán tổng hợp
  Replies: 3
  Last Post: 08/03/2012, 08:57
 5. Bút toán đảo chênh lệch tỷ giá
  By nhantt in forum Fast Financial
  Replies: 1
  Last Post: 07/06/2010, 14:38

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •