Results 1 to 7 of 7

Thread: Làm thế nào để quản lý, hạch toán công trình xây dựng hiệu quả?

 1. #1
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  34

  Làm thế nào để quản lý, hạch toán công trình xây dựng hiệu quả?

  DN mình đang sử dụng phiên bản Fast construction 10.0 Nay mình muốn hỏi làm thế nào để quản lý một công trình xây dựng hiệu quả nhất!

  1. Mình thấy trong Fast có phân hệ BCCP theo tiểu khoản, khoản mục. Mình ko hiểu về chức năng của phân hệ này lắm, ý nghĩa của các tiểu khoản, khoản mục như thế nào và có tác dụng gì đối với các công trình xây dựng
  2. Trong phân hệ Quản lý vụ việc, giá thành công trình có các danh mục là bảng giá thành dự toán công trình, kết chuyển giá vốn theo vụ việc, tính lãi vụ việc công trình các danh mục trên sử dụng như thế nào để có hiệu!
  3. Mình muốn theo dõi các hợp đồng đã ký với chủ đầu tư thì theo dõi ở đâu trong Fast

 2. #2
  Join Date
  Oct 2009
  Location
  FHN
  Posts
  2
  Để quản lý một công trình hiệu quả nhất. Trước hết cần xác định yêu cầu quản lý của doanh nghiệp đối với công trình : chi tiết hay tổng hợp, mức độ quản lý , từ đó kế toán sẽ căn cứ vào các tính năng của phần mềm để sử dụng cho phù hợp với yêu cầu.
  1. Phân hệ BCCP theo tiểu khoản, khoản mục : phân hệ này cho phép kế toán theo dõi các chi phí phát sinh trong doanh nghiệp theo một cách thức khác thông qua khoản mục phí. Hiện nay đối với tài khoản kế toán đã theo dõi được : chi phí nguyên vật liệu 621. chi phí nhân công 622. chi phí máy thi công 623. chi phí chung 627. chi phí quản lý doanh nghiệp 642. chi phí bán hàng 641. Tuy nhiên có một số đơn vị lại muốn phân loại các chi phí này theo cách riêng để quản lý tốt hợn. Ví dụ đối với chi phí quản lý doanh nghiệp sẽ phân rõ các loại : chi phí điện nước, chi phí điện thoại, chi phí dịch thuật, chi phí văn phòng phẩm,.... nếu sử dụng bằng cách tách tài khoản chi tiết sẽ có quá nhiều tài khoản con không cần thiết, cuối kỳ nếu kết chuyển chi tiết cũng rất dài và dễ nhầm lẫn vì vậy phân hệ này cho phép tạo ra các mã phí riêng gắn kèm với chi phí. Mã phí này chỉ đơn thuần hỗ trợ việc lên báo cáo không làm ảnh hưởng đến hạch toán.
  Cách sử dụng mã phí : Tạo ra các mã phí tại danh mục khoản mục phí : P01 : chi phí điện, điện thoại . P02 chi phí văn phòng phẩm ,....
  Cập nhật mã phí trên các chứng từ : phiếu chi, phiếu xuất kho, phiếu kế toán có liên quan đến chi phí cần quản lý
  Cuối cùng chương trình sẽ tự động lên các báo cáo về chi phí theo các mã phí được tạo ra.
  Các báo cáo phí theo tiểu khoản trong chương trình cho phép kế toán xem chi tiết các loại chi phí phát sinh theo một cách thức tập hợp khác.
  2. Phân hệ quản lý vụ việc giá thành công trình : phân hệ trung tâm của phần mềm Construction. kế toán ngành xây dựng nên tập trung khai thác phân hệ này
  - Bảng giá thành dự toán : Bảng này được lấy dự liệu từ dự toán công trình nhằm mục đích giúp kế toán kiểm soát chi phí khi tập hợp các chứng từ cho công trình.
  Cách sử dụng :
  + Kế toán cần có một bảng dự toán đã được chuyển dưới dạng kế hoạch chi phí của công trình đó
  gồm Vật liệu , nhân công , chi phí máy thi công, chi phí khác .
  Các cột gồm tên, đơn vị tính, đơn giá , thành tiền
  + Đưa bảng giá thành dự toán vào chương trình : có 2 cách đưa từ excel, gõ trực tiếp bằng cách thêm mới trong chương trình
  + Cập nhật chứng từ gắn với mã dự toán , khi một chứng từ phát sinh chi phí như phiếu xuất kho trong chương trình : kế toán phải cập nhật thêm mã dự toán để nhận biết chi phí đó thuộc mục nào
  + Lên báo cáo : các báo cáo so sánh giá thành dự toán và chi phí thực tế phát sinh cho biết chi phí hiện nay phát sinh từ công trình đã vượt dự toán, hay thấp hợn mức dự toán từ đó có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp.
  - Kết chuyển giá vốn theo vụ việc : cho phép kết chuyển theo hai cách : kết chuyển sô dư hoặc số phát sinh trên tài khoản 154 sang 632. theo từng công trình. Tính năng so sánh tự động nhận biết số phát sinh giữa tài khoản 154 và 511, lựa chọn số nhỏ hơn để kết chuyển.
  - Tính lãi vụ việc công trình : chỉ sử dụng khi các công ty xây dựng có đơn vị phụ thuộc như các đôi thi công, công ty con và công ty có quy trình riêng tính lãi cho đội thi công khi các đội này tạm ứng tiền, vật tư, thiết bị xây dựng vượt quá số tiền được phép sử dụng cho công trình, đối với các công ty không có đơn vị phụ thuộc, không có hoạt động tính lãi thì k sử dụng phần này.

 3. #3
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  34
  Quote Originally Posted by hapt_ncpt View Post
  Để quản lý một công trình hiệu quả nhất. Trước hết cần xác định yêu cầu quản lý của doanh nghiệp đối với công trình : chi tiết hay tổng hợp, mức độ quản lý , từ đó kế toán sẽ căn cứ vào các tính năng của phần mềm để sử dụng cho phù hợp với yêu cầu.
  1. Phân hệ BCCP theo tiểu khoản, khoản mục : phân hệ này cho phép kế toán theo dõi các chi phí phát sinh trong doanh nghiệp theo một cách thức khác thông qua khoản mục phí. Hiện nay đối với tài khoản kế toán đã theo dõi được : chi phí nguyên vật liệu 621. chi phí nhân công 622. chi phí máy thi công 623. chi phí chung 627. chi phí quản lý doanh nghiệp 642. chi phí bán hàng 641. Tuy nhiên có một số đơn vị lại muốn phân loại các chi phí này theo cách riêng để quản lý tốt hợn. Ví dụ đối với chi phí quản lý doanh nghiệp sẽ phân rõ các loại : chi phí điện nước, chi phí điện thoại, chi phí dịch thuật, chi phí văn phòng phẩm,.... nếu sử dụng bằng cách tách tài khoản chi tiết sẽ có quá nhiều tài khoản con không cần thiết, cuối kỳ nếu kết chuyển chi tiết cũng rất dài và dễ nhầm lẫn vì vậy phân hệ này cho phép tạo ra các mã phí riêng gắn kèm với chi phí. Mã phí này chỉ đơn thuần hỗ trợ việc lên báo cáo không làm ảnh hưởng đến hạch toán.
  Cách sử dụng mã phí : Tạo ra các mã phí tại danh mục khoản mục phí : P01 : chi phí điện, điện thoại . P02 chi phí văn phòng phẩm ,....
  Cập nhật mã phí trên các chứng từ : phiếu chi, phiếu xuất kho, phiếu kế toán có liên quan đến chi phí cần quản lý
  Cuối cùng chương trình sẽ tự động lên các báo cáo về chi phí theo các mã phí được tạo ra.
  Các báo cáo phí theo tiểu khoản trong chương trình cho phép kế toán xem chi tiết các loại chi phí phát sinh theo một cách thức tập hợp khác.
  2. Phân hệ quản lý vụ việc giá thành công trình : phân hệ trung tâm của phần mềm Construction. kế toán ngành xây dựng nên tập trung khai thác phân hệ này
  - Bảng giá thành dự toán : Bảng này được lấy dự liệu từ dự toán công trình nhằm mục đích giúp kế toán kiểm soát chi phí khi tập hợp các chứng từ cho công trình.
  Cách sử dụng :
  + Kế toán cần có một bảng dự toán đã được chuyển dưới dạng kế hoạch chi phí của công trình đó
  gồm Vật liệu , nhân công , chi phí máy thi công, chi phí khác .
  Các cột gồm tên, đơn vị tính, đơn giá , thành tiền
  + Đưa bảng giá thành dự toán vào chương trình : có 2 cách đưa từ excel, gõ trực tiếp bằng cách thêm mới trong chương trình
  + Cập nhật chứng từ gắn với mã dự toán , khi một chứng từ phát sinh chi phí như phiếu xuất kho trong chương trình : kế toán phải cập nhật thêm mã dự toán để nhận biết chi phí đó thuộc mục nào
  + Lên báo cáo : các báo cáo so sánh giá thành dự toán và chi phí thực tế phát sinh cho biết chi phí hiện nay phát sinh từ công trình đã vượt dự toán, hay thấp hợn mức dự toán từ đó có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp.
  - Kết chuyển giá vốn theo vụ việc : cho phép kết chuyển theo hai cách : kết chuyển sô dư hoặc số phát sinh trên tài khoản 154 sang 632. theo từng công trình. Tính năng so sánh tự động nhận biết số phát sinh giữa tài khoản 154 và 511, lựa chọn số nhỏ hơn để kết chuyển.
  - Tính lãi vụ việc công trình : chỉ sử dụng khi các công ty xây dựng có đơn vị phụ thuộc như các đôi thi công, công ty con và công ty có quy trình riêng tính lãi cho đội thi công khi các đội này tạm ứng tiền, vật tư, thiết bị xây dựng vượt quá số tiền được phép sử dụng cho công trình, đối với các công ty không có đơn vị phụ thuộc, không có hoạt động tính lãi thì k sử dụng phần này.
  Cảm ơn bạn. bài viết rất chi tiết và dễ hiểu. nhưng mình muốn hỏi thêm một điều nữa là khi nhập bảng giá thành dự toán từ excel thì tiêu chuẩn của file dự toán giá thành từ excel đó thế nào. mình có thể nhập trực tiếp file dự toán công trình vào không. bạn cho mình một file dự toán giá thành excel mẫu nhé!

 4. #4
  Join Date
  Apr 2011
  Posts
  4
  cảm ơn bài viết dể đọc, hay và ý nghĩa

 5. #5
  Join Date
  Mar 2011
  Posts
  34
  Mình đã xem phiên bản Fast Construction10.2 nhưng ko thấy có file mẫu bảng giá thành dự toán nhập từ excel. các bạn cho mình một file dự toán giá thành excel mẫu được ko?

 6. #6
  Join Date
  Oct 2009
  Location
  FHN
  Posts
  2
  Mẫu bảng giá thành dự toán nhập từ excel trong file đính kèm
  - Có thể xem mẫu này được đưa vào chương trình trong phần. Bộ số liệu mẫu công ty cổ phần xây dựng ABC ( vào menu trợ giúp / chọn bộ số liệu mẫu công ty cổ phần xây dựng ABC) "Quản lý vụ việc, giá thành công trình"/Khai báo vụ việc và số dư đầu kì/bảng giá thành dự toán công trình. chọn công trình BTL2.
  Attached Files Attached Files

 7. #7
  Join Date
  Aug 2012
  Posts
  33
  Quote Originally Posted by hapt_ncpt View Post
  Mẫu bảng giá thành dự toán nhập từ excel trong file đính kèm
  - Có thể xem mẫu này được đưa vào chương trình trong phần. Bộ số liệu mẫu công ty cổ phần xây dựng ABC ( vào menu trợ giúp / chọn bộ số liệu mẫu công ty cổ phần xây dựng ABC) "Quản lý vụ việc, giá thành công trình"/Khai báo vụ việc và số dư đầu kì/bảng giá thành dự toán công trình. chọn công trình BTL2.
  Em lấy luôn mẫu đó up lại vào phần mềm thì báo lỗi "Microsoft excel file format is invalid". Xin anh chị cho biết nguyên nhân và cách khắc phục.???
  Xin chân thành cảm ơn

Similar Threads

 1. Hướng dẫn sử dụng giá thành vụ việc, công trình
  By nhantt in forum Kế toán giá thành (sx liên tục, theo đơn hàng, công trình xây lắp)
  Replies: 6
  Last Post: 16/08/2014, 10:24
 2. hạc toán khoản chi mua biển hiệu công ty
  By hongtham005 in forum Hỏi đáp về kế toán
  Replies: 2
  Last Post: 23/02/2012, 08:58
 3. Quy trình quản lý bán hàng
  By minhketoan2011 in forum Fast Business (ERP)
  Replies: 0
  Last Post: 19/05/2011, 19:42
 4. Replies: 6
  Last Post: 26/11/2010, 14:17
 5. Quy trình hạch toán hàng nhập khẩu trên Fast 2008
  By vitbaby in forum Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
  Replies: 2
  Last Post: 25/08/2010, 15:59

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •