Chào Anh Chị,
Công ty em đang sử dụng phần mềm Fastbusiness(ERP).
1) Lúc đầu do kinh nghiệm sử dụng và quản lý phần mềm chưa có với lại cty chưa có phát sinh nhiều nên em đã thiết lập quy trình quản lý như sau:
Đơn Hàng --> Hóa đơn --> Phiếu xuất Kho--> Phải thu.(1)
và bây giờ em thấy quy trình trên không ổn, lý do là sếp em lấy 1 hóa đơn đỏ bất kỳ, và hỏi hóa đơn này của đơn hàng số bao nhiêu, phiếu xuất kho số bao nhiêu. thì em không trả lời được là phiếu xuất kho số bao nhiêu???
2) Vậy em muốn sửa quy trình trên theo quy trình dưới đây như sau:
Đơn Hàng -->Phiếu xuất Kho --> Hóa đơn--> Phải thu.(2)
Em muốn hỏi là em chuyển từ quy trình (1) sang quy trình (2) có được không ?? có gặp khó khăn gì không???
và tốn mất bao nhiêu thời gian ???
cảm ơn
Minh


ĐƠN HÀNG
(1)

HÓA ĐƠN
(2)

PHIẾU XUẤT KHO
(3)

NỢ PHẢI THU
(4)

ĐƠN HÀNG
(1)

HÓA ĐƠN
(2)

PHIẾU XUẤT KHO
(3)

NỢ PHẢI THU
(4)

ĐƠN HÀNG
(1)

HÓA ĐƠN
(2)

PHIẾU XUẤT KHO
(3)

NỢ PHẢI THU
(4)


ĐƠN HÀNG
(1)

HÓA ĐƠN
(2)

PHIẾU XUẤT KHO
(3)

NỢ PHẢI THU
(4)